Zijaanzicht nieuwbouw van een schuurwoning in Schijndel